aquaticworld
พืชทะเล หญ้าทะเล

พืชทะเล

พืชทะเล คือ สิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมแบบหนึ่ง เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพใต้ท้องทะเล การมีสิ่งชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย อาหาร แหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ ที่หลบภัยของสัตว์น้ำ โดยมีความสัมพันธ์โดยทางตรงกับสภาวะสิ่งแวดล้อมบนโลก มีส่วนสำคัญในการรักษาความสมดุล ธรรมชาติแนวชายฝั่ง ลดความรุนแรงของคลื่นใต้น้ำ และความสวยงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

พืชทะเลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

  • แพลงก์ตอนพืช เป็นพืชทะเลขนาดลอยอยู่ในน้ำ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์ทะเลขนาดเล็ก เช่น ปลา และแพลงก์ตอนสัตว์
  • สาหร่ายทะเล เป็นพืชทะเลขนาดใหญ่ที่ยึดติดกับพื้นหรือวัสดุอื่นๆ ในทะเล มีหลายชนิด เช่น สาหร่ายทะเลสีน้ำตาล สาหร่ายทะเลสีแดง และสาหร่ายทะเลสีเขียว

พืชทะเลที่เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ มีอะไรบ้าง

  • สาหร่ายทะเลสีน้ำตาล เช่น สาหร่ายคอมบุ สาหร่ายวากาเมะ และสาหร่ายโนริ เป็นสาหร่ายทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ เช่น ไอโอดีน แคลเซียม และฟอสฟอรัส
  • สาหร่ายทะเลสีแดง  เช่น สาหร่ายฮิเจกิ สาหร่ายโรเมน และสาหร่ายคลอเรลลา เป็นสาหร่ายทะเลที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
  • สาหร่ายทะเลสีเขียว เช่น สาหร่ายสไปรูลินา สาหร่ายคลอโรฟิลลา และสาหร่ายสไปรูลินา เป็นสาหร่ายทะเลที่มีโปรตีนสูง เป็นแหล่งอาหารที่ดีสำหรับมังสวิรัติและวีแกน

พืชทะเลเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ทะเล มีบทบาทสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารสำหรับสัตว์ทะเล รวมถึงมนุษย์ ซึ่งพืชทะเลอุดมไปด้วยสารอาหาร อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ นิยมนำมาประกอบอาหารในหลากหลายเมนู เช่น ซูชิ ซาชิมิ และยำสาหร่าย เป็นต้น

นอกจากนี้ พืชทะเลยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลอีกด้วย พืชทะเลช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ ช่วยป้องกันชายฝั่งจากการกัดเซาะ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลายชนิด

โครงสร้างของพืชทะเล

 หญ้าทะเลมีลักษณะโครงสร้างภายนอกคล้ายคลึงกับหญ้าที่เจริญอยู่บนบกซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

  1. ราก (root) ใช้ในการดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุจากในดิน ยังช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดิน ทำให้หญ้าทะเลมีความมั่นคง
  2. เหง้า (rhizome) เป็นส่วนของลำต้นที่เจริญคืบคลานไปใต้พื้นผิวดิน
  3. ใบ (leafblade) เป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารมีรูปร่างแตกต่างกันตามแต่ชนิดของหญ้าทะเลมีทั้งชนิดที่ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบนและชนิดที่เป็นท่อกลมใบของหญ้าทะเลถูกนำมาใช้เป็นลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดของหญ้าทะเล

พืชทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล

พืชทะเล มีจำนวนนับไม่ถ้วน เป็นความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและเคมี ของชนิดของระบบนิเวศทางทะเลที่อาศัยอยู่ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์ทะเลหลายชนิดแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารของสัตว์ทะเล เป็นที่อยู่อาศัย ช่วยในการสังเคราะห์แสง ส่งผลให้เกิดออกซิเจนในทะเล ช่วยในการกรองน้ำ ส่งผลให้น้ำทะเลสะอาดขึ้น บำบัดน้ำทะเลให้ดีขึ้น 

เรื่องน่าสนใจเพิ่มเติม : ทะเลน้ำตื้น